Nasze torby znajdziesz również na Decathlon.pl!

Mam pytanie? Skontaktuj się z nami: info{at}zulupack.hu

Warunki zakupu

Ogólne warunki handlowe
Polityka prywatności
Ogólne warunki handlowe
Preambuła

Umowa zawarta na podstawie tego dokumentu nie zostanie zarejestrowana (nie będzie później dostępna). Zostanie zawarta wyłącznie w formie elektronicznej, nie jest umową pisemną, jest sporządzona w języku polskim i nie odwołuje się do kodeksu postępowania.

Jeśli masz pytania dotyczące działania sklepu internetowego i procesu składania zamówienia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do stosunków umownych dostawcy (https://www.torba-wodoodporna.eu) oraz subdomen.

Niniejsze „ogólne warunki” dostępne są na stronie internetowej:

https://www.torba-wodoodporna.eu/shop_help.php?tab=terms

i można je pobrać i wydrukować pod następującym linkiem:

https://www.torba-wodoodporna.eu/shop_help.php?tab=terms

Definicje

Użytkownik: Każda osoba fizyczna, prawna lub organizacja korzystająca z usług Usługodawcy zawiera umowę z Usługodawcą.

Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną działającą poza swoim zawodem, samozatrudnieniem lub działalnością gospodarczą.

Biznes: Osoba wykonująca zawód, samozatrudnienie lub działalność gospodarczą.

Dostawca: Osoba fizyczna lub prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca usługę społeczeństwa informacyjnego, która świadczy usługę na rzecz Użytkownika i zawiera z Użytkownikiem umowę.

1. Dane dostawcy

Nazwa: Walking Sage Kft.

Siedziba: Węgry, 2030 Érd, Festő u. 86.

Adres do korespondencji: Węgry, 2030 Érd, Festő u. 86.

Organ rejestrowy: Biuro Spółki Sądu Rejonowego w Budapeszcie

Numer rejestracyjny firmy: 13-09-161726

NIP: 24247757-2-13

Przedstawiciel: Tamás Bitai-Balykó

Numer telefonu: +36705074440 (tylko po angielsku)

E-mail: walkingsage@gmail.com

Strona internetowa: https://www.torba-wodoodporna.eu

Numer konta bankowego:

- IBAN: LT54 3250 0264 1507 0428

- BIC/SWIFT: REVOLT21

Numer rejestracji ochrony danych: NAIH-78870/2014 - identyfikacja zarejestrowanych użytkowników serwisu. (numer rejestracyjny był wymagany do działania innego serwisu)

Dane dostawcy usług hostingowych

Nazwa: UNAS Online Kft.

Siedziba: Węgry, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: unas@unas.hu

Witryna internetowa: unas.hu

2. Postanowienia podstawowe

2.1. Kwestie nieuregulowane w aktualnym Statucie oraz interpretacja tych Statutów podlegają prawu węgierskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy V z 2013 r. Węgierskiego Kodeksu Cywilnego („Kodeks Cywilny”) o niektórych aspektach usług i informacji w handlu elektronicznym usługi społeczne z ustawy CVIII z 2001 r. (Prawo o handlu elektronicznym) oraz szczegółowe przepisy dotyczące umów konsumenckich z przedsiębiorstwami zawarte w dekrecie rządowym 45/2014. (II.26.). Do Stron zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy właściwego ustawodawstwa, bez jakiejkolwiek klauzuli szczególnej.

2.2. Artykuły te obowiązują od dnia 31 sierpnia 2022 r. i obowiązują do odwołania. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu (okoliczności, które mogą prowadzić do zmiany: zmiana kosztów wysyłki, zmiana przepisów prawa, interes biznesowy, zmiana firmy). Zmiany wymagają zgłoszenia na 11 (jedenaście) dni przed datą ich wejścia w życie przez Usługodawcę na swojej stronie internetowej – w tym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Korzystając z tej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie przepisy regulujące korzystanie z tej witryny są wobec niego automatycznie stosowane.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z zawartością i rozpowszechnianiem serwisu i stron internetowych. Bezwzględnie zabronione jest pobieranie, przechowywanie (droga elektroniczna), przetwarzanie lub sprzedaż jakichkolwiek treści publikowanych w serwisie lub jakiegokolwiek aspektu treści bez pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Rejestracja, zakup

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych w momencie zakupu/rejestracji. W przypadku podania podczas zakupu/rejestracji nieprawdziwych lub umożliwiających identyfikację danych, zawarta umowa elektroniczna zostanie uznana za nieważną. Usługodawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez Użytkownika z jego usług w imieniu innej osoby z danymi innej osoby.

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy spowodowane nieprawidłowymi i/lub niedokładnymi danymi podanymi przez Użytkownika.

3.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z zapomnienia hasła przez Użytkownika lub dostępu osób nieupoważnionych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jeśli są zarejestrowane w serwisie).

4. Dostępne produkty i oprogramowanie

4.1. Wyświetlane produkty można zamówić wyłącznie online. Podane ceny produktów podane są w EUR i zawierają ustawowy podatek VAT. Nie obejmują one jednak opłat za dostawę do domu. Nie będą naliczane żadne oddzielne koszty opakowania.

4.2. Usługodawca podaje w Sklepie internetowym nazwę, opis oraz produkt produktu. Obrazy pokazane w karcie produktu mogą różnić się od rzeczywistych i mogą służyć do celów ilustracyjnych.

4.3. W przypadku sprzedaży produktu Usługodawca powinien poinformować Użytkownika o promocji i dokładnym czasie jej trwania.

4.4. Jeżeli na stronie internetowej – pomimo zachowania należytej staranności przez Usługodawcę – została wyświetlona błędna cena, a cena jest oczywiście błędna, Usługodawca nie ma obowiązku potwierdzania produktu po błędnej cenie, w szczególności, gdy różnica jest znacząca. Przykładowo, jeśli cena zostanie ustalona na 0 EUR lub 0,01 EUR z powodu błędu systemu, to Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie, ale może zaoferować dostawę po prawidłowej cenie, wiedząc, że których Klient może odmówić dokonania zakupu. Zgodnie z orzecznictwem węgierskiego wymiaru sprawiedliwości, za istotną różnicę uważa się na ogół odchylenie o co najmniej 50% w pozytywnym lub negatywnym kierunku od wartości rynkowej danego produktu lub usługi. Konsumentów informuje się jednak, że pojęcie uderzającej nierównowagi wartości (art. 6:98 kc) nie jest precyzyjnie zdefiniowane przez prawo.

4.5. W przypadku wadliwej ceny, o której mowa w punkcie 4.4, wystąpi zauważalna rozbieżność między ceną rzeczywistą a podaną, którą przeciętny konsument od razu zauważy. Zgodnie z ustawą V Kodeksu Cywilnego z 2013 r. (Kodeks Cywilny) umowa powstaje w wyniku wzajemnego i zgodnego wyrażenia woli stron. Jeżeli strony nie są w stanie uzgodnić warunków umowy, tj. nie ma wspólnie uzgodnionego oświadczenia woli stron, nie można mówić o ważnej umowie, z której wynikałyby prawa i obowiązki. Na tej podstawie zamówienie potwierdzone z błędną/błędną ceną uważa się za nieważne.

5. Proces zamówienia

5.1. Po rejestracji będziesz mógł zalogować się do sklepu internetowego / lub możesz rozpocząć zakupy bez rejestracji.

5.2. Użytkownik ustala numer produktu/produktów do kupienia.

5.3. Użytkownik umieszcza wybrane produkty w koszyku. Użytkownicy mogą w każdej chwili przeglądać zawartość koszyka, klikając ikonę „koszyk”.

5.4. Jeśli nie chcesz kupować więcej produktów, sprawdź ilość produktów, które chcesz kupić. Kliknij „usuń - X”; ikonę, aby wyczyścić zawartość koszyka. Aby sfinalizować ilość, kliknij ikonę „aktualizuj koszyk”.

5.5. Użytkownik uzupełnia adres dostawy, a następnie wybiera sposób dostawy/płatności, którego rodzaje to:

5.5.1. Metody Płatności: Płatność cashback: W przypadku dostawy zamówionego produktu przesyłką kurierską, Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty zamówienia kurierowi gotówką przy odbiorze zamówionego produktu (produktów). Online kartą kredytową: Użytkownik ma możliwość opłacenia całej wartości zamówienia online, kartą kredytową poprzez bezpieczny system płatności dostawcy usług finansowych, z którego korzysta Usługodawca.

5.5.2. Koszt wysyłki są następujące:

Kurierem GLS:

- 144 dla zamówień o wartości od 0 do 480

- 48 dla zamówień o wartości od 480 do 720

- bezpłatnie dla zamówień równych i powyżej 720

5.6. W przypadku braku lub niedoskonałości w związku z produktami lub cenami w sklepie internetowym zastrzegamy sobie prawo do korekty. W takim przypadku informujemy klienta o nowych danych niezwłocznie po ich rozpoznaniu lub modyfikacji. Następnie Klient może ponownie potwierdzić zamówienie lub ma możliwość odstąpienia od umowy.

5.7. Suma całkowita zawiera wszystkie opłaty zgodnie z sumowaniem zamówienia i listem potwierdzającym. Rachunek jest zawarty w pakiecie. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze przed kurierem, aw przypadku ewentualnego uszkodzenia towaru lub opakowania zobowiązany jest zażądać protokołu, aw przypadku uszkodzenia przesyłki nie ma obowiązku jej odbioru. Późniejsza, nierejestrowana reklamacja przez Usługodawcę nie uwzględnia jej! Paczki dostarczane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

5.8. Po wprowadzeniu danych możesz złożyć zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam”, ale możesz wcześniej sprawdzić podane dane, wysłać komentarz do zamówienia lub wysłać do nas e-mail z innymi życzeniami dotyczącymi zamówienia.

5.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości poprzez zamówienie, że powstaje jego obowiązek zapłaty.

5.10. Poprawianie błędów wprowadzania: Użytkownik może wrócić do poprzedniej fazy przed zakończeniem procesu zamówienia, gdzie może poprawić wprowadzone dane. Szczegółowo: Podczas składania zamówienia istnieje możliwość podglądu lub modyfikacji zawartości koszyka, jeżeli w koszyku nie ma zamawianej ilości, w polu wprowadzania w kolumnie ilość Użytkownik może wpisać ilość do zamówienia i nacisnąć przycisk „Zwiększ”. Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pozycji w koszyku, kliknij przycisk „X - usuń”. W trakcie składania zamówienia Użytkownik ma ciągłą możliwość poprawiania/usuwania wprowadzonych danych.

5.11. Użytkownik/Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem po wysłaniu zamówienia, co nie stanowi podstawy do zawarcia umowy. Jeśli ten e-mail nie dotrze w oczekiwanym terminie – w zależności od profilu usługi – lub najpóźniej w ciągu 48 godzin, użytkownik zostaje zwolniony ze stałej oferty lub obowiązku umownego. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia można uznać za „dotarło” do Dostawcy lub Użytkownikowi, gdy jest to dla nich osiągalne. Dostawca wyklucza winę za potwierdzenie, jeśli potwierdzenie nie dotrze na czas, ponieważ użytkownik/klient podał błędny adres e-mail lub pula pamięci konta jest pełna i nie może odbierać wiadomości.

5.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenie w poprzednim punkcie jest jedynie potwierdzeniem automatycznym i nie stanowi umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie poinformowania przez Usługodawcę Użytkownika o szczegółach zamówienia i przewidywanej jego realizacji po ponownym automatycznym potwierdzeniu ww. pozycji.

6. Przetwarzanie i realizacja zamówień

6.1. Zamówienia realizowane są w godzinach otwarcia. Oprócz podanych godzin realizacji zamówienia istnieje możliwość złożenia zamówienia po zakończeniu dnia roboczego i wówczas zostanie ono zrealizowane następnego dnia. Obsługa Klienta Usługodawcy każdorazowo potwierdzi drogą elektroniczną, kiedy zamówienie może zostać zrealizowane.

6.2. Ogólny termin dostawy to 5-7 dni roboczych (8-10 w przypadku dostawy za granicę).

6.3. Zgodnie z umową sprzedaży Usługodawca przenosi własność produktu, a Użytkownik płaci cenę zakupu i odbiera produkt.

6.4. Jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument i sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy kupującemu, ryzyko szkody przechodzi na kupującego z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego lub wyznaczoną przez nią osobę trzecią. Ryzyko utraty przechodzi na kupującego z chwilą zakupu, jeżeli kurier został poinstruowany przez kupującego, chyba że kurier został polecony przez sprzedającego.

6.5. Jeżeli Sprzedającym jest przedsiębiorca, a Kupującym Konsumentem, z braku odrębnej zgody sygnatariuszy, Sprzedawca (w myśl niniejszych OWU: Usługodawca) jest zobowiązany udostępnić Kupującemu (Użytkownikowi) produkt, po zawarcia umowy, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

6.6. W przypadku nie dostarczenia produktu w terminie przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo wyznaczyć termin wymiany. Jeżeli sprzedający nie wykona świadczenia w terminie prolongaty, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

6.7. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez określenia dodatkowego terminu, jeżeli a) Usługodawca odmówił wykonania umowy; Lub b) umowa powinna była zostać wykonana zgodnie z umową stron lub ze względu na rozpoznawalny cel usługi, w oznaczonym terminie, a nie inaczej.

6.8. Jeżeli Usługodawca nie może wykonać zobowiązania umownego z powodu niedostępności produktu/lub któregokolwiek z jego elementów, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkownika oraz do natychmiastowego zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty.

7. Klauzula zrzeczenia się

7.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji 2011/83/UE w sprawie zasad zawierania umów między klientami a przedsiębiorcami (Rozporządzenie Rządowe 45/2014) (II.26) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki i zwrócić zamówiony(e) produkt(y) bez wyjaśnienia. W przypadku braku tej informacji Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu roku. Jeżeli Usługodawca udzieli informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub zawarcia umowy, ale przed upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia poinformowania o tej informacji.

7.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia, składając jednoznaczne oświadczenie w tej sprawie lub korzystając ze wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rządu 45/2014. (II.26.).

7.3. Termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż kurier otrzyma produkt.

7.4. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

7.5. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument, a Przedsiębiorca nie zobowiązał się do poniesienia tego kosztu.

7.6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument nie ponosi żadnych kosztów poza kosztami zwrotu produktu.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na jego życzenie lub na wyraźne życzenie Konsumenta albo wyraźnie spersonalizowanej dla Konsumenta.

7.8. Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy również w odniesieniu do:

a) umowa o świadczenie usługi, po całkowitym spełnieniu świadczenia, której świadczenie Przedsiębiorca rozpoczął za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument przyjął do wiadomości, że utraci Prawo odstąpienia od umowy;

b) produkt lub usługa, których cena lub opłata podlega wahaniom na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli, nawet w terminie do wykonania prawa odstąpienia od umowy;

c) towarów szybko psujących się lub przedmiotów o krótkim terminie przydatności do spożycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zapieczętowana, której po otwarciu opakowania po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

e) w odniesieniu do Produktu, który ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innym Produktem po jego przekazaniu;

f) napojów alkoholowych, których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, a których cena została przez strony uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a której wykonanie nastąpi dopiero po upływie 30 dni po dniu zawarcia;

g) w przypadku umowy handlowej, w której Przedsiębiorca na wyraźne żądanie Konsumenta żąda dokonania przez niego pilnej naprawy lub konserwacji;

h) sprzedaży lub zakupu zapieczętowanych nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych, w przypadku których Konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu;

i) dzienników, czasopism i periodyków innych niż umowa o prenumeratę;

j) w przypadku umów zawieranych w drodze aukcji publicznej;

k) w odniesieniu do umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres realizacji;

l) w przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, a jednocześnie Konsument zgodził się na utratę prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia.

7.9. Usługodawca dokona zwrotu Konsumentowi uiszczonej kwoty, w tym opłaty za przesyłkę, niezwłocznie po otrzymaniu produktu/lub otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu w rozumieniu powyższych przepisów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o odwołanie.

7.10. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności; Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z zastosowaniem tego sposobu zwrotu.

7.11. Konsument nie może zwrócić towaru bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od wysłania Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłania go do Usługodawcy na podany adres.

7.12. W przypadku pisemnego odstąpienia Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni.

7.13. Konsument zachowa termin zwrotu, jeżeli Konsument zwróci lub odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni. Zwroty uważa się za dokonane w terminie, jeżeli konsument odesłał produkt przed upływem terminu.

7.14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Przedsiębiorca zobowiązał się do poniesienia tych kosztów.

7.15. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia przesyłki.

7.16. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania towaru (ów) lub dostarczenia Konsumentowi dowodu ich odesłania: należy wziąć pod uwagę poprzednią datę.

7.17. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie w jeden ze sposobów wskazanych przez Usługodawcę na piśmie (wykorzystując załączony formularz) lub telefonicznie. W przypadku korespondencji pisemnej przesłanej pocztą uwzględnia się godzinę nadania, aw przypadku komunikacji telefonicznej datę rozmowy telefonicznej. W przypadku listu zawiadomienia przesyłki polecone lub paczki są akceptowane przez Usługodawcę. Konsument może zwrócić zamówiony produkt Usługodawcy przesyłką pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.18. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za amortyzację będącą wynikiem używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i działania produktu.

7.19. Więcej informacji na temat regulacji szczegółowo regulujących umowy między Konsumentem a przedsiębiorcą w Rozporządzeniu Rządu 45/2014 (II. 26.) znajdziesz tutaj.

7.20. Więcej informacji na temat dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji można znaleźć tutaj.

7.21. Klienci mogą wyszukać Usługodawcę z reklamacjami, korzystając z kontaktów tutaj.

7.22. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Użytkownikom zaklasyfikowanym jako konsumenci w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7.23. Prawo odstąpienia nie przysługuje przedsiębiorcy, to jest osobie wykonującej zawód, samozatrudnienie lub działalność gospodarczą.

7.24. Procedura realizacji prawa odstąpienia od umowy:

7.24.1. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi wysłać oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy na jeden z danych kontaktowych Usługodawcy.

7.24.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku pisemnej rezygnacji wystarczy wysłanie oświadczenia o rezygnacji w ciągu 14 dni. W przypadku zawiadomienia pocztą, pod uwagę będzie brana data nadania, w przypadku zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem pod uwagę będzie brana godzina wysłania wiadomości e-mail lub faksu.

7.24.3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać zamówiony produkt na adres Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli produkt zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni (tzn. nie musi dotrzeć przed upływem terminu 14 dni). Klient ponosi koszty zwrotu towaru w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.

7.24.4. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał inny środek transportu, inny niż zwykły i najtańszy środek transportu wybrany przez Usługodawcę. Konsument może również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

7.24.5. W przypadku zakupu kilku produktów, a dostawa produktów nie jest tego samego dnia lub zamówione produkty są dostarczane w kilku częściach, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego produktu lub części.

 

8. Gwarancje i zobowiązania

Wadliwa wydajność

Dostawca nie wykona należycie, jeżeli usługa nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie lub przepisach prawa w momencie jej świadczenia. Dostawca nie nienależycie wykonał usługę, jeżeli usługobiorca wiedział o błędzie w chwili zawarcia umowy albo powinien był wiedzieć o błędzie w chwili zawarcia umowy.

Umowa między Konsumentem a Przedsiębiorcą jest nieważna, jeżeli odstępuje na niekorzyść Konsumenta od postanowień niniejszego artykułu dotyczących rękojmi i zabezpieczenia.

Niektóre prawa gwarancyjne mają zastosowanie tylko do Użytkowników, którzy kwalifikują się jako Konsumenci zgodnie z węgierskim kodeksem cywilnym.

Użytkownik jako firma: Osoba, która działa w ramach swojej działalności handlowej, zawodowej lub gospodarczej.

Roszczenie z tytułu odpowiedzialności

8.1. W jakiej sytuacji Użytkownik może skorzystać z prawa do roszczenia z tytułu odpowiedzialności?

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec Firmy, w przypadku nienależytego wykonania umowy na zasadach węgierskiego kodeksu cywilnego.

8.2. Jakiego rodzaju prawa przysługują klientom zgodnie z roszczeniem o odpowiedzialność?

Użytkownik może, jeśli tak zdecyduje, skorzystać z następujących roszczeń z tytułu odpowiedzialności: żądać naprawy lub wymiany, chyba że spełnienie wyboru Użytkownika byłoby niemożliwe lub niewspółmierne do wymagań Biznesu. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest żądana ani oferowana, Użytkownik może zażądać proporcjonalnej redukcji w stosunku do kosztów wady poniesionych przez Użytkownika lub może dostosować lub rozwiązać umowę. Użytkownik może przełączyć się z jednego wybranego prawa odpowiedzialności na inne, jednak koszt przejścia zostanie poniesiony przez Użytkownika, chyba że jest to gwarantowane lub zapewnione przez Firmę.

8.3. W jakim terminie klient może skorzystać z roszczenia z tytułu odpowiedzialności?

Klient ma obowiązek zgłosić wadę niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik nie będzie już mógł dochodzić swoich roszczeń z tytułu odpowiedzialności poza dwuletnim terminem przedawnienia (jeden rok dla firm).

8.4. Przeciwko komu można wystąpić z roszczeniem z tytułu odpowiedzialności?

Klienci mogą dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec Usługodawcy.

8.5. Jakie inne warunki muszą być spełnione, aby dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności (jeśli Użytkownik jest klasyfikowany jako Klient)?

W ciągu 1 roku od daty dostawy nie ma innej przesłanki do wyegzekwowania roszczenia z tytułu odpowiedzialności, chyba że Użytkownik udowodni, że produkt lub usługa zostały dostarczone przez firmę prowadzącą sklep internetowy. Jednakże po upływie 1 roku od dnia spełnienia świadczenia, Użytkownik jest zobowiązany do udowodnienia, że błąd uznany przez Użytkownika istniał w chwili świadczenia.

Gwarancja

8.6. W jakiej sytuacji Klient może skorzystać z gwarancji na produkt?

W przypadku wystąpienia wady rzeczy ruchomej (produktu) Użytkownik może wedle swojego wyboru dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub reklamacji produktu.

8.7. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi zgodnie z gwarancją produktu?

Użytkownik może żądać naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

8.8. Kiedy produkt uznaje się za wadliwy?

Produkt jest wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu albo nie posiada cech podanych w opisie producenta.

8.9. W jakim terminie klient może skorzystać z gwarancji na produkt?

Gwarancja na produkt może być egzekwowana przez Konsumenta w ciągu dwóch lat od momentu wprowadzenia do obrotu. Po upływie tego terminu traci się prawo do skorzystania z gwarancji na produkt.

8.10. Przeciwko komu i na jakich innych warunkach można złożyć reklamację z tytułu gwarancji na produkt?

Roszczenie gwarancyjne na produkt może być skierowane do producenta lub dystrybutora. Wada produktu musi zostać udowodniona przez Użytkownika w przypadku skorzystania z gwarancji na produkt.

8.11. W jakim przypadku producent (dystrybutor) nie odpowiada z tytułu gwarancji na produkt?

Producent (dystrybutor) nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy produkt, jeżeli wykaże, że:

- produkt nie został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w ramach działalności gospodarczej, lub

- wada nie była rozpoznawalna w chwili wprowadzenia produktu do obrotu w świetle ogólnej wiedzy naukowo-technicznej, lub

- wada produktu jest wynikiem zastosowania wymogu prawnego lub regulacyjnego.

Producent (dystrybutor) musi podać co najmniej jeden powód zwolnienia.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe jednoczesne wyegzekwowanie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i roszczenia gwarancyjnego za ten sam defekt. Jeśli jednak roszczenie gwarancyjne na produkt zostanie skutecznie wyegzekwowane, gwarancja na wymieniony produkt lub część może zostać udzielona również producentowi.

9. Postępowanie w przypadku skorzystania z prawa rękojmi (dla konsumentów)

9.1. W umowie Konsumenta z Przedsiębiorcą umowa nie może odstąpić na niekorzyść Konsumenta.

9.2. Obowiązkiem Konsumenta jest udowodnienie zawarcia umowy (fakturą lub paragonem).

9.3. Koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Usługodawca. (PTK. 6:6166§)

9.4. Usługodawca sporządzi protokół dotyczący wymogu gwarancji i rękojmi Klienta.

9.5. Kopię protokołu należy niezwłocznie przesłać i udostępnić klientowi.

9.6. Jeżeli Usługodawca po zawiadomieniu nie będzie w stanie oświadczyć o spełnieniu rękojmi lub roszczenia z tytułu rękojmi Konsumenta, Usługodawca poinformuje Konsumenta o swoim stanowisku w ciągu pięciu dni roboczych w możliwy do zweryfikowania sposób, podając przyczynę odmowy oraz możliwość regresu do organu pojednawczego.

9.7. Usługodawca przechowuje protokół przez trzy lata od dnia jego sporządzenia i przedstawia na żądanie organu audytowego.

9.8. Usługodawca dołoży starań, aby naprawa lub wymiana nastąpiła maksymalnie w ciągu piętnastu dni. Jeżeli czas trwania naprawy lub wymiany przekracza 15 dni, Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany. Informacje są przekazywane za uprzednią zgodą konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób umożliwiający konsumentowi odbiór.

10. Inne przepisy

10.1. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania kontrybutora w celu wypełnienia swojego zobowiązania. Odpowiada za swoje niezgodne z prawem zachowanie, tak jakby sama je popełniła.

10.2. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiejkolwiek części tych artykułów nie wpływa na ważność, zgodność z prawem ani wykonalność pozostałej części.

10.3. Nieskorzystanie przez Usługodawcę z prawa wynikającego z niniejszej Polityki nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw wymaga wyraźnego pisemnego powiadomienia w tym zakresie. Fakt, że Usługodawca jednorazowo nie przestrzega ściśle jednego z istotnych warunków Kodeksu, nie oznacza, że uchyla się od obowiązku przestrzegania tego konkretnego warunku lub klauzuli w przyszłości.

10.4. Usługodawca i Konsument powinni dążyć do rozwiązania sporu na drodze pozasądowej.

10.5. Strony oświadczają, że sklep internetowy Usługodawcy działa na terenie Węgier i utrzymuje go tutaj. Ponieważ strona jest dostępna z innych krajów, użytkownicy wyraźnie przyjmują do wiadomości, że prawem właściwym między użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo węgierskie. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, str. 26. § (1) Sąd miejsca zamieszkania pozwanego ma wyłączną jurysdykcję nad Konsumentem w sporach wynikających z niniejszej umowy.

10.6. Usługodawca nie stosuje odmiennych ogólnych warunków dostępu do produktów w sklepie internetowym ze względów związanych z narodowością, miejscem zamieszkania lub siedziby Użytkownika.

10.7. Usługodawca nie stosuje odmiennych warunków transakcji płatniczej w zakresie metod płatności akceptowanych przez Użytkownika ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania Użytkownika, lokalizację rachunku płatniczego, miejsce założenia usługi płatniczej dostawcy lub miejsce wydania instrumentu płatniczego zastępującego gotówkę na terenie UE.

10.8. Usługodawca przestrzega wymogów Rynku Wewnętrznego w zakresie nieuzasadnionego terytorialnego ograniczenia treści oraz innych form dyskryminacji ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności usługobiorcy, a także Rozporządzenia (WE) nr 2006/2006/WE 2004 i rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz 2009/22. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2018/302 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY.

11. Procedury rozpatrywania reklamacji (dla uprawnionych użytkowników konsumenckich)

11.1. Celem naszego serwisu jest realizacja wszystkich zamówień w dobrej jakości i ku pełnej satysfakcji klienta. Jeżeli Użytkownik nadal ma zastrzeżenia co do umowy lub jej wykonania, może złożyć reklamację na ww. telefon, adres e-mail lub listownie.

11.2. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy ustną reklamację iw razie potrzeby ją usunie. Jeżeli Konsument nie zgadza się na rozpatrzenie reklamacji lub reklamacja nie zostaje niezwłocznie rozpatrzona, Usługodawca niezwłocznie odnotuje treść reklamacji i swoje stanowisko w sprawie reklamacji oraz przekaże jej kopię Konsumentowi.

11.3. Usługodawca udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni. Podaje przyczyny odrzucenia reklamacji. Protokół reklamacji oraz kopię odpowiedzi Usługodawca przechowuje przez okres pięciu lat i na żądanie udostępnia organom kontrolnym.

11.4. Informujemy, że w przypadku odrzucenia skargi, skarga może zostać wszczęta przez urzędnika lub organ pojednawczy w następujący sposób:

11.5. Konsument może złożyć skargę do węgierskiego Urzędu Ochrony Konsumentów: Na podstawie ustawy 45/A. § ust. 1 - 3 ustawy o ochronie konsumentów oraz Statutu 387/2016 w sprawie wyznaczenia organu ochrony konsumentów. (XII. 2.) Urząd Rządowy działa jako ogólny organ ochrony konsumentów: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. W przypadku reklamacji Konsument ma możliwość zwrócenia się do organu polubownego, który znajduje się pod adresem:

Rada Pojednawcza Okręgu Baranya

Adres: 7625 Pecz, Majorossy Imre u. 36.

Numer telefonu: (72) 507-154; (20) 283-3422

Numer faksu: (72) 507-152

Przewodniczący: dr Ferenc Bércesi

Adres strony internetowej: www.baranyabekeltetes.hu

Adres e-mail: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Bács-Kiskun

Adres: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Adres pocztowy: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Numer telefonu: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Numer faksu: (76) 501-538

Przewodniczący: dr Zsuzsanna Horváth

Adres strony internetowej: www.bacsbekeltetes.hu

Adres e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Békés

Adres: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Numer telefonu: (66) 324-976

Numer faksu: (66) 324-976

Przewodniczący: dr László Bagdi

Adres strony internetowej: www.bmkik.hu

Adres e-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Borsod-Abaúj-Zemplén

Adres: 3525 Miszkolc, Szentpáli u. 1.

Numer telefonu: (46) 501-091 (nowe sprawy); 501-871 (sprawy w toku)

Przewodniczący: dr Péter Tulipán

Adres strony internetowej: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Adres e-mail: bekeltetes@bokik.hu

Rada Pojednawcza w Budapeszcie

Adres: 1016 Budapeszt, Krisztina krt. 99.

Numer telefonu: (1) 488-2131

Numer faksu: (1) 488-2186

Przewodniczący: dr Éva Veronika Inzelt

Adres strony internetowej: www.bekeltet.hu

Adres e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Csongrád-Csanád

Adres: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Numer telefonu: (62) 554-250/118 wew

Numer faksu: (62) 426-149

Przewodniczący: dr Károly Horváth

Adres strony internetowej: www.bekeltetes-csongrad.hu

Adres e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Fejér

Adres: Hosszúséta tér 4-6, 8000 Székesfehérvár

Numer telefonu: (22) 510-310

Numer faksu: (22) 510-312

Przewodniczący: dr József Vári Kovács

Adres strony internetowej: www.bekeltetesfejer.hu

Adres e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Rada Pojednawcza Hrabstwa Győr-Moson-Sopron

Adres: Szent István út 10/a, 9021 Győr.

Numer telefonu: (96) 520-217

Przewodniczący: dr Beata Bagoly

Adres strony internetowej: https://gymsmkik.hu/bekelteto

Adres e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Rada Pojednawcza Hrabstwa Hajdú-Bihar

Siedziba: 4025 Debreczyn, Petőfi tér 10.

Siedziba administracyjna: 4025 Debreczyn Vörösmarty u. 13-15.

Numer telefonu: (52) 500-710; (52) 500-745

Numer faksu: (52) 500-720

Przewodniczący: dr Zsolt Hajnal

Adres strony internetowej: https://www.hbmbekeltetes.hu

Adres e-mail: bekelteto@hbkik.hu

Rada Pojednawcza Hrabstwa Heves

Adres pocztowy: 3300 Eger, Pf. 440.

Obsługa klienta: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. parter

Numer telefonu: (36) 416-660/105 wew

Numer faksu: (36) 323-615

Przewodniczący: dr István Gondos

Adres strony internetowej: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Adres e-mail: bekeltetes@hkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Jász-Nagykun-Szolnok

Adres: 5000 Szolnok, park Verseghy 8. III. podłoga

Numer telefonu: (20) 373-2570

Numer faksu: (56) 370-005

Przewodniczący: dr Lajkóné dr. Śmiej się Judyta

Adres strony internetowej: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

Adres e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Komárom-Esztergom

Adres: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Numer telefonu: (34) 513-010

Numer faksu: (34) 316-259

Przewodniczący: dr Gabriella Bures

Adres strony internetowej: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

Adres e-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Nógrád

Adres: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Numer telefonu: (32) 520-860

Numer faksu: (32) 520-862

Przewodniczący: dr Erik Pongó

Adres strony internetowej: www.nkik.hu

Adres e-mail: nkik@nkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Peszt

Siedziba: 1119 Budapeszt, Etele út 59-61. II. piętro 240.

Adres pocztowy: 1364 Budapeszt, Pf.: 81

Numer telefonu: (1)-269-0703

Numer faksu: (1)- 269-0703

Przewodniczący: dr Pál Koncz

Adres strony internetowej: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

Adres e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Rada Pojednawcza Hrabstwa Somogy

Adres: Anna utca 6, 7400 Kaposvár.

Numer telefonu: (82) 501-000

Numer faksu: (82) 501-046

Przewodniczący: dr Imre Csapláros

Adres strony internetowej: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Adres e-mail: skik@skik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adres: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Numer telefonu: (42) 420-180

Numer faksu: (42) 420-180

Przewodniczący: dr Görömbeiné Katalina Balmaz

Adres strony internetowej: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Adres e-mail: bekelteto@szabkam.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Tolna

Adres: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Numer telefonu: (74) 411-661; (30) 664-2130

Numer faksu: (74) 411-456

Przewodniczący: Gréta Mónus

Adres strony internetowej: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

Adres e-mail: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Vas

Obsługa klienta: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Numer telefonu: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Numer faksu: (94) 316-936

Przewodniczący: dr Zoltán Kövesdi

Adres strony internetowej: www.vasibekelteto.hu

Adres e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Rada Pojednawcza Okręgu Veszprém

Adres: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Numer telefonu: (88) 814-121; (88) 814-111

Numer faksu: (88) 412-150

Przewodniczący: dr Klára Herjavecz

Adres strony internetowej: www.bekeltetesveszprem.hu

Adres e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Rada Pojednawcza Hrabstwa Zala

Adres: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Numer telefonu: (92) 550-513

Numer faksu: (92) 550-525

Przewodniczący: dr Sándor Molnár

Adres internetowy: www.bekelteteszala.hu

Adres e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. Organ rozjemczy jest właściwy do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadaniem organu pojednawczego jest próba zawarcia ugody między stronami w celu rozwiązania sporów konsumenckich, w przeciwnym razie podejmie on decyzję w sprawie w celu zapewnienia prostego, szybkiego, skutecznego i oszczędnego egzekwowania roszczeń konsumenckich prawa. Organ polubowny na żądanie Konsumenta lub Usługodawcy udzieli informacji o prawach i obowiązkach Konsumenta.

11.8. W przypadku transgranicznego sporu konsumenckiego wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wyłączną jurysdykcję ma organ arbitrażowy przy Budapeszteńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

11.9. W przypadku reklamacji Konsument Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Dostęp do platformy wymaga prostej rejestracji w Komisji Europejskiej, klikając tutaj. Następnie po zalogowaniu Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Usługodawca zobowiązany jest do współpracy w postępowaniu ugodowym. W tym celu jest zobowiązana wysłać swoją odpowiedź do organu pojednawczego oraz zapewnić obecność osoby uprawnionej do zawarcia ugody na rozprawie. W przypadku gdy przedsiębiorstwo lub siedziba przedsiębiorstwa nie ma siedziby na terenie powiatu, w którym znajduje się organ pojednawczy obsługujący właściwy miejscowo organ, obowiązek współpracy Przedsiębiorcy obejmuje zaoferowanie możliwości zawarcia ugody w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami Konsumenta.

11.11. Jeżeli konsument nie zwróci się do organu rozjemczego lub postępowanie zakończy się niepowodzeniem, konsument ma możliwość zwrócenia się do sądu.

Do pozwu należy dołączyć wezwanie do usunięcia uchybienia zawierające następująca informacja:

• sąd;

• nazwiska stron i pełnomocników stron, ich miejsce zamieszkania i status prawny;

• prawo do egzekwowania poprzez przedstawienie podstawowych faktów i ich dowodów;

• dane, na podstawie których można ustalić jurysdykcję i jurysdykcję sądu;

• ostateczny wniosek o wydanie orzeczenia sądowego.

Do wniosku należy dołączyć dokument i jego kopię, które stanowią dowód.

12. Prawa własności intelektualnej

12.1. Od

https://www.torba-wodoodporna.eu

jest uważane za dzieło chronione prawem autorskim serwisu, zabronione jest wyświetlanie zawartości

https://www.torba-wodoodporna.eu

pobieranie (kopiowanie), ponowne publikowanie, wykorzystywanie w inny sposób, elektroniczne przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaż treści lub jakiejkolwiek ich części bez pisemnej zgody Usługodawcy.

12.2. Nie można przenosić żadnych materiałów

https://www.torba-wodoodporna.eu

i jego bazy danych, nawet za pisemną zgodą, poprzez odniesienie do tej witryny.

12.3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich elementów swojego serwisu, jego nazw domen, powiązanych z nimi nazw domen dodatkowych oraz internetowych powierzchni reklamowych.

12.4. Zabrania się: adaptacji lub inżynierii wstecznej treści

https://www.torba-wodoodporna.eu

lub ich części; oszukańcze tworzenie identyfikatorów użytkowników i haseł; używania jakiejkolwiek aplikacji do modyfikowania lub indeksowania któregokolwiek lub wszystkich

https://www.torba-wodoodporna.eu .

12,5. Imię

https://www.torba-wodoodporna.eu

ii są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy.

12.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieuprawnionego użycia Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Wysokość kary wynosi 200 EUR brutto za obraz i 60 EUR brutto za słowo. W przypadku naruszenia praw autorskich stosuje się poświadczenie notarialne Usługodawcy i koszt ten jest również przerzucany na naruszającego użytkownika.

13. Oświadczenie o odstąpieniu

(proszę wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Walking Sage Kft.,

H-2030 Érd, Festő u. 86.,

info@walkingsage.hu,

+36-70-507-4440

Niżej podpisany oświadcza, że ​​odstąpił od sprzedaży następujących towarów:

Data zamówienia / odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta (konsumentów):

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko na piśmie):

Data:

Polityka prywatności
Wprowadzenie

Walking Sage Kft. (2030 Érd, Festő u. 86., NIP: 24247757-2-13, NIP: 13-09-161726), (dalej: Usługodawca, Podmiot przetwarzający dane) podporządkowuje się poniższej polityce.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych następujących serwisów:

https://www.torba-wodoodporna.eu

Niniejsza Polityka Prywatności znajduje się na stronie:

https://www.torba-wodoodporna.eu/

Zmiany Polityki Prywatności stają się skuteczne z chwilą ukazania się ich na powyższej stronie internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE:

Nazwa: Walking Sage Kft.

Siedziba: Węgry, 2030 Érd, Festő u. 86.

E-mail: info@walkingsage.hu

Telefon: +36-70-507-4440

Definicje

1. „dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie jednego lub kilku czynników, takich jak imię i nazwisko, numer, stanowisko, identyfikacja online lub fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, intelektualna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość zidentyfikowanej osoby fizycznej ;

2. „zarządzanie danymi”: ogół wszelkich operacji lub operacji wykonywanych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany na danych osobowych lub plikach danych, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, oznaczanie, przechowywanie, modyfikowanie lub modyfikowanie, przeszukiwanie, sprawdzanie , wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;

3. „administrator danych”: każda osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych indywidualnie lub z innymi osobami, w przypadku gdy cele i sposoby przetwarzania danych są określone przez unijne lub krajowe prawa, administratora danych lub szczególne aspekty wyznaczenia administratora danych mogą być również określone przez prawo unijne lub krajowe;

4. „podmiot przetwarzający dane”: każda osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot zarządzający danymi osobowymi w imieniu administratora danych;

5. „odbiorca”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu lub z którym przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mają dostęp do danych osobowych w indywidualnym dochodzeniu zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, nie są uważane za odbiorców; zarządzanie tymi danymi przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami zarządzania danymi;

6. „dany płatnik”: dobrowolne, konkretne i odpowiednie, świadome i wyraźne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez które wyraża ona oświadczenie lub potwierdzenie w drodze nieumyślnego aktu potwierdzenia, że wyraziła zgodę przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących;

7. „incydent dotyczący ochrony danych”: naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

Zasady Zarządzania Danymi Osobowymi

Dane osobiste:

1. muszą być obsługiwane zgodnie z prawem i uczciwie oraz przejrzyste dla zainteresowanej osoby („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2. są zbierane w konkretnych, jasnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; zgodnie z art. 89 ust. 1 zakaz dalszego przetwarzania danych („wykorzystanie końcowe”) do celów archiwizacji w interesie publicznym do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych, które uznaje się za niezgodne z pierwotnym celem;

3. muszą być odpowiednie i adekwatne do celów, których dotyczą dane oraz powinny być ograniczone do potrzeby („zapisywanie danych”);

4. muszą być dokładne iw razie potrzeby aktualne; należy podjąć wszelkie rozsądne środki w celu poprawienia lub sprostowania niedokładnych danych osobowych do celów zarządzania danymi („dokładność”);

5. muszą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do zarządzania danymi osobowymi; retencja danych osobowych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 89 ust. 1 w celu archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z przysługującymi prawami oraz z zastrzeżeniem odpowiednich środków technicznych i środki organizacyjne służące ochronie ich wolności („ograniczone przechowywanie”);

6. są zarządzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnioną, niezgodną z prawem, niezamierzoną utratą lub zniszczeniem danych („integralność i poufność”), za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator Danych odpowiada za powyższe i musi być w stanie wykazać zgodność („rozliczalność”).

Administrator oświadcza, że zarządzanie danymi odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie.

Zarządzanie danymi związanymi z działaniem sklepu internetowego/korzystaniem z usług

1. Fakt zbierania danych, zakres zarządzanych danych oraz cel zarządzania danymi:

Dane osobiste Cel zarządzania danymi Podstawa prawna
Nazwa użytkownika Identyfikacja, umożliwiająca rejestrację. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 13/A ust. 3 ustawy o handlu elektronicznym.
Hasło Służy do bezpiecznego dostępu do konta użytkownika.
Imię i nazwisko Niezbędny jest kontakt, dokonanie zakupu oraz wystawienie faktury.
Adres e-mail Jest to konieczne do kontaktu.
Telefon Jest to niezbędne do kontaktu i sprawniejszego uzgodnienia kwestii rozliczeniowych czy wysyłkowych.
Nazwa i adres rozliczeniowy Wystawienie zwykłej faktury, zawarcie umowy, określenie, modyfikacja, wykonanie umowy, rozliczenie wynikających z niej opłat i dochodzenie związanych z nią roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 169 ust. 2 ustawy C z 2000 r. o rachunkowości
Nazwa i adres dostawy Umożliwienie dostawy do domu. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 13/A ust. 3 ustawy o handlu elektronicznym.
Data zakupu / rejestracji. Wykonanie operacji technicznej.
Adres IP w momencie zakupu/rejestracji. Wykonanie operacji technicznej.

 

Nazwa użytkownika ani adres e-mail nie muszą zawierać żadnych danych osobowych.

2. Grono Klientów: Wszyscy zarejestrowani/dokonujący zakupów w serwisie.

3. Okres przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 17 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, będzie dalej ubiegała się o anulowanie. O każdym usunięciu jakichkolwiek danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana drogą elektroniczną zgodnie z art. 19 RODO. Jeżeli żądanie anulowania osoby, której dane dotyczą, obejmuje również podany przez nią adres e-mail, administrator danych usunie również adres e-mail po zgłoszeniu. Z wyjątkiem dokumentów księgowych, zgodnie z § 169 ust. 2 ustawy C z 2000 r. o rachunkowości, dane te muszą być przechowywane przez osiem lat.

Dokument księgowy (w tym konta księgi głównej, zapisy analityczne i księgowe) potwierdzający rachunki bezpośrednio i pośrednio musi być przechowywany w czytelnej formie przez co najmniej 8 lat, możliwej do odzyskania poprzez odniesienie do zapisów księgowych.

4. Ewentualne osoby pracujące jako Administratorzy danych, które są uprawnione do zapoznania się z danymi, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników działu sprzedaży i marketingu Administratora danych, z poszanowaniem powyższych zasad.

5. Prawa osób, których dane dotyczą, zaangażowanych w zarządzanie danymi:

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o dostęp, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie dotyczących jej danych osobowych, oraz

osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przechowywania danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Zainicjowanie, usunięcie, modyfikacja lub ograniczenie dostępu do danych osobowych, możliwości przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych możliwe jest na następujące sposoby:

Pocztą na adres: 2030 Érd, Festő u. 86.

Przez e-mail: info@walkingsage.hu

Telefonicznie: +36-70-507-4440

7. Podstawa prawna zarządzania danymi:

7.1. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

7.2. Zgodnie z ustawą CVIII z 2001 r. o niektórych aspektach świadczenia usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego, (dalej jako Ustawa o handlu elektronicznym) 13/A. Sekcja (3):

Usługodawca może zarządzać danymi osobowymi, które są technicznie niezbędne do realizacji usługi w celu realizacji usługi. Usługodawca, w przypadku gdy pozostałe warunki są tożsame, dobiera i w każdym przypadku obsługuje narzędzia służące do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego w taki sposób, aby dane osobowe były przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie niezbędne do realizacji usługi, jednak w tym przypadku tylko w niezbędnym zakresie i przez czas.

7.3. Art. 6 ust. 1 lit. c) w przypadku faktury zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7.4. W przypadku roszczenia wynikającego z umowy ustawa V z 2013 r. Kodeks cywilny 6:21. § 5 lat.

6:22. § [Ograniczenie]

(1) O ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej, roszczenia przedawniają się po pięciu latach.

(2) Okres przedawnienia rozpoczyna się, gdy roszczenie staje się wymagalne.

(3) Zgoda na zmianę terminu przedawnienia wymaga formy pisemnej.

(4) Okres przedawnienia jest nieważny.

8. Uprzejmie informujemy

że zarządzanie danymi jest niezbędne do wykonania umowy i złożenia oferty.

Podanie danych osobowych jest wymagane, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.

Niepodanie danych będzie oznaczało, że nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Newsletter, aktywność DM

1. Zgodnie z § 6 Ustawy XLVIII z 2008 r. o podstawowych warunkach prowadzenia działalności reklamowej Klient może wyrazić uprzednio zgodę Usługodawcy na przesyłanie mu reklam i innych przesyłek na adresy podane przy rejestracji.

2. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu przesyłania reklam z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

3. Usługodawca nie przesyła niechcianych reklam, a Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam bez żadnych ograniczeń i bez konieczności podawania uzasadnienia. W takim przypadku Usługodawca usunie z rejestru wszystkie informacje niezbędne do wysłania wiadomości i nie będzie przesyłał dalszych ofert. Klient może zrezygnować z otrzymywania reklam poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości.

4. Fakt zbierania danych, zakres zarządzanych danych oraz cel zarządzania danymi:

Dane osobiste Cel zarządzania danymi Podstawa prawna
Imię i nazwisko, adres e-mail. Identyfikacja, dopuszczenie do subskrypcji newslettera. Zgoda osoby, której dane dotyczą, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Sekcja 6 (5) ustawy XLVIII. O podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach gospodarczej działalności reklamowej.
Data subskrypcji Wykonanie operacji technicznej.
Adres IP w momencie subskrypcji Wykonanie operacji technicznej.

5. Interesariusze: Wszyscy interesariusze, którzy subskrybują newsletter.

6. Cel zbierania danych: przesyłanie Klientowi wiadomości elektronicznych (e-mail, sms, powiadomienie push) zawierających reklamy informujące o aktualnych produktach, rabatach, nowych funkcjach itp.

7. Okres zarządzania danymi oraz termin usunięcia danych: do czasu wycofania zgody, tj. rezygnacji z newslettera.

8. Potencjalni administratorzy danych uprawnieni do zapoznania się z danymi, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być zarządzane przez pracowników działu sprzedaży i marketingu administratora danych z poszanowaniem powyższych zasad.

9. Prawa osób, których dane dotyczą, zaangażowanych w zarządzanie danymi:

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o dostęp, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie dotyczących jej danych osobowych, oraz

może również sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych

osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przechowywania danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Zainicjowanie, usunięcie, modyfikacja lub ograniczenie dostępu do danych osobowych, możliwości przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych możliwe jest na następujące sposoby:

Pocztą na adres: Węgry 2030 Érd, Festő u. 86.

Przez e-mail: info@walkingsage.hu

Telefonicznie: +36-70-507-4440

11. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów bez ponoszenia kosztów.

12. Informujemy

To

• Zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody.

• Musisz podać dane osobowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na wiadomość.

• Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zrealizowania żądania.

• Informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji.

• Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zarządzania danymi dotyczącymi wcześniejszego odwołania w oparciu o zgodę.

Obsługa skarg

1. Fakt zbierania danych, zakres przetwarzanych danych oraz cel zarządzania danymi:

Dane osobiste Cel zarządzania danymi Podstawa prawna
Imię i nazwisko Identyfikacja, kontakt. Article 6 (1) (c) and Act 17 / A. (7) of CLV 1997 on Consumer Protection.
Adres e-mail Utrzymywanie kontaktu.
Telefon Utrzymywanie kontaktu.
Nazwa i adres do faktury Identyfikacja, obsługa zastrzeżeń jakościowych, problemów i problemów z zamówioną usługą.

 

2. Grono Klientów: Każdy, kto dokonuje zakupu w serwisie i składa zasadną reklamację jakościową.

3. Czas przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Kopie protokołu sprzeciwu, odpisu i odpowiedzi na sprzeciw należy wydać zgodnie z CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów. Ustawa 17 / A. Sekcja 7 (7) tej ustawy jest przechowywana przez pięć lat.

4. Ewentualni administratorzy danych, którym dane są znane, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być zarządzane przez pracowników działu sprzedaży i marketingu Administratora z poszanowaniem powyższych zasad.

5. Prawa osób, których dane dotyczą, zaangażowanych w zarządzanie danymi:

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o dostęp, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie dotyczących jej danych osobowych, oraz

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przechowywania danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Możesz zainicjować dostęp, usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych w następujący sposób:

Pocztą na adres: Węgry, 2030 Érd, Festő u. 86.

Przez e-mail: info@walkingsage.hu

Telefonicznie: +36-70-507-4440

 

7. Informujemy, że:

podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązku prawnego.

Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Być zobowiązanym do podania danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.

Niepodanie danych skutkuje tym, że nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej reklamacji.

 

Korzystanie z plików cookie

1. Pliki cookie specyficzne dla sklepu internetowego to tak zwane „pliki cookie sesji chronione hasłem”, „pliki cookie koszyka” i „pliki cookie bezpieczeństwa”, „Pliki cookie wymagane”, „Pliki cookie funkcjonalne” oraz „Pliki cookie odpowiedzialne za zarządzanie statystykami strony internetowej”, które nie wymagają uprzedniej zgody użytkowników.

2. Fakt przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych: Niepowtarzalny numer identyfikacyjny, godziny, daty.

3. Zasięg klientów: Wszystkie osoby odwiedzające stronę.

4. Cel zarządzania danymi: Identyfikacja użytkowników, rejestracja „koszyka” i śledzenie odwiedzających.

5. Okres zarządzania danymi, termin usunięcia danych:

Rodzaj pliku cookie Podstawa prawna przetwarzania danych Czas trwania zarządzania danymi Przetworzone dane
Pliki cookie sesji Zgodnie z ustawą CVIII z 2001 r. o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego, ustawa 13/A. § (3) Odpowiednia sesja do końca sesji odwiedzającego połącz.sid
Trwałe lub zapisane pliki cookie Zgodnie z ustawą CVIII z 2001 r. o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego, ustawa 13/A. § (3) Do czasu usunięcia osoby, której to dotyczy
Statystyczne pliki cookie Zgodnie z ustawą CVIII z 2001 r. o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego, ustawa 13/A. § (3) 1 miesiąc - 2 lata

6. Potencjalni administratorzy danych uprawnieni do zapoznania się z danymi: Za pomocą plików cookies usługodawca nie zarządza danymi osobowymi.

7. Poinformowanie o prawach Klientów związanych z zarządzaniem danymi: Klienci mogą usunąć pliki cookies w menu Narzędzia/Ustawienia przeglądarki, ogólnie w punkcie menu Ochrona danych.

8. Podstawa prawna zarządzania danymi: Zgoda nie jest wymagana, jeżeli jedynym celem korzystania z plików cookie jest usługa komunikacyjna świadczona za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego wyraźnie żądanych przez abonenta lub użytkownika.

9. Większość przeglądarek, z których korzystają nasi użytkownicy, umożliwia ustawienie, które pliki cookie mają być zapisywane oraz zezwala na ponowne usuwanie (określonych) plików cookie. Jeśli ograniczysz lub zapiszesz pliki cookie stron trzecich na określonych stronach internetowych, może to w pewnych okolicznościach spowodować, że nasza strona internetowa nie będzie w pełni użyteczna. Oto informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookies do standardowych przeglądarek:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Edge / Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads

1. Administrator danych korzysta z internetowego programu reklamowego o nazwie „Google Ads” i korzysta w jego ramach z funkcji śledzenia konwersji Google. Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

2. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność i nie zawierają żadnych danych osobowych, więc nie można za ich pomocą zidentyfikować Użytkownika.

3. Gdy Użytkownik przegląda określone strony serwisu, a ważność pliku cookie nie wygasła, Google i Administrator danych zobaczą również, że Użytkownik kliknął w reklamę.

4. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie, dzięki czemu nie można go śledzić na stronach internetowych klientów Ads.

5. Informacje, które otrzymujesz za pośrednictwem plików cookie do śledzenia konwersji, służą do tworzenia statystyk konwersji dla Twoich klientów śledzących konwersję reklam. Klienci zostaną wówczas poinformowani o liczbie użytkowników, którzy zostali przesłani do ich reklamy i kliknięcia tagu śledzenia konwersji. Nie mają jednak dostępu do informacji, które mogłyby zidentyfikować dowolnego użytkownika.

6. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz to wyłączyć, blokując instalowanie plików cookie w przeglądarce. Wtedy nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

7. Więcej informacji i oświadczenie o ochronie prywatności Google można znaleźć na stronie: www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z Google Analytics

1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które pomagają w analizie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników.

2. Informacje generowane przez pliki cookies związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny są zazwyczaj zapisywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Aktywując witrynę anonimizacji IP, Google skróci adres IP Użytkownika w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, aby dostarczać operatorowi witryny raporty dotyczące aktywności na stronie oraz dostarczać operatorowi witryny raporty dotyczące aktywności serwisu oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z serwisu i sieci Internet.

4. W ramach Google Analytics adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest uzgadniany z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie informacji o Użytkowniku na temat korzystania przez Ciebie z Witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Podmioty przetwarzające dane (które zarządzają danymi w imieniu administratora danych)

Administrator kładzie duży nacisk na korzystanie wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają odpowiednie gwarancje realizacji zarządzania danymi zgodnie z wymogami RODO oraz zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw interesariuszy.

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca pod kontrolą administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, jest zobowiązana do traktowania danych osobowych zawartych w niniejszym regulaminie wyłącznie zgodnie z instrukcjami administratora.

Za czynności związane z przetwarzaniem danych odpowiada administrator. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zarządzaniem danymi tylko wtedy, gdy nie dopełnił obowiązków określonych w RODO w szczególności dla podmiotów przetwarzających lub administrator danych zignorował lub działał wbrew zgodnym z prawem poleceniom administratora danych.

Podmiot przetwarzający dane nie podejmuje merytorycznych decyzji dotyczących przetwarzania danych.

Administrator danych może skorzystać z usług dostawcy hostingu w celu dostarczenia zaplecza informatycznego, jak również usługi kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych produktów jako podmiot przetwarzający dane.

Konkretne procesory danych

Działalność związana z zarządzaniem danymi Imię i nazwisko, adres, kontakt
Dostawca pamięci masowej UNAS Online Kft.,
9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail: unas@unas.hu
tel.: +36-99/200-200
Procesor danych używany podczas zarządzania danymi Számlázz.hu
Firma: KBOSS.hu Kft.
Strona internetowa: https//www.szamlazz.hu
E-mail: info@szamlazz.hu
Telefon: 06 30 35 44 789

Przekazywanie danych stronom trzecim

„strona trzecia” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który nie jest tożsamy z osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym lub osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią kontrolą administratora lub procesor; dostali;

Zewnętrzni administratorzy danych we własnym imieniu zarządzają swoimi danymi osobowymi zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Działalność związana z zarządzaniem danymi Imię i nazwisko, adres, kontakt
Transport

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: 06-29-88-66-94

Płatność online TEYA
1072 Budapest, Rákóczi út 42.
EMKE Irodaház II. emelet, Ű
e-mail: ugyfelszolgalat@teya.com
tel.: +36-1/793-6776

Serwisy społecznościowe

1. Fakt zbierania danych, zakres zarządzanych danych: imię i nazwisko oraz publiczny wizerunek profilowy Klienta zarejestrowany na Meta/Twitter/Pinterest/YouTube/Instagram itp.

2. Dotyczy: Każdej osobie, która zarejestrowała się na portalach społecznościowych Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram itp. i „polubiła” serwis społecznościowy Usługodawcy lub kontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem portalu społecznościowego.

3. Cel zbierania danych: Udostępnianie lub „lajkowanie”, promowanie określonych elementów treści, produktów, działań strony internetowej lub samego serwisu w serwisach społecznościowych.

4. Okres przetwarzania danych, termin usunięcia danych, osoby ewentualnych administratorów danych, którzy mogą poznać dane oraz szczegóły dotyczące praw osób, których dane dotyczą w zakresie zarządzania danymi: Informacje o źródle, sposobie ich przetwarzania, sposobie przekazywania i z podstawą prawną danych można zapoznać się na danym portalu społecznościowym. Zarządzanie danymi odbywa się na portalach społecznościowych, więc czas przetwarzania danych, sposoby usuwania i modyfikowania danych regulują zasady danego serwisu społecznościowego.

5. Podstawa prawna zarządzania danymi: dobrowolna zgoda Klienta na zarządzanie danymi osobowymi w serwisach społecznościowych.

Obsługa klienta i inne zarządzanie danymi

1. W przypadku pytań lub problemów w korzystaniu z naszych usług zarządzania danymi, możesz kontaktować się z Administratorem w sposób wskazany na stronie internetowej (telefon, e-mail, portale społecznościowe itp.).

2. Administrator usuwa przychodzące e-maile, wiadomości, telefon lub cokolwiek na jakimkolwiek portalu społecznościowym itp., które zawiera imię i nazwisko oraz adres e-mail lub inne dane osobowe klienta, po 2 latach od rozpoczęcia praca.

3. Obsługa danych niewymieniona w niniejszej polityce zostanie zapewniona w momencie zbierania danych.

4. Usługodawca ma obowiązek udzielania wskazówek, informacji, danych i dokumentów na wyjątkowe żądanie organów lub innych uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów.

5. Usługodawca w tych przypadkach udostępni wnioskodawcy dane osobowe wyłącznie w zakresie i zakresie niezbędnym do realizacji celu żądania, o ile został wskazany dokładny cel i zakres danych.

Prawa klienta

1. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji zwrotnej od Administratora o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli takie przetwarzanie jest w toku, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji wymienionych w rozporządzeniu.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od Administratora sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, do których jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki. Mając na uwadze cel przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w formie oświadczenia uzupełniającego.

3. Prawo do usunięcia

Masz prawo żądać, aby Administrator Danych bez zbędnej zwłoki ujawnił Twoje dane osobowe, a Administrator Danych był zobowiązany do niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

4. Prawo do przebaczenia

Jeżeli administrator ujawnił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, uwzględniające koszt dostępnej technologii i wdrożenia, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane, że posiadasz wystąpił o dane osobowe, o których mowa, wskazując linki lub usuwając duplikat lub duplikat tych danych osobowych.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych; w tym przypadku ograniczenie dotyczy okresu, przez jaki administrator danych może sprawdzić prawidłowość danych osobowych;

Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych, a zamiast tego prosisz o ich ograniczenie;

administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania danych, ale są one potrzebne Tobie do zgłoszenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych;

sprzeciwiłeś się manipulacji danymi; w takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu, w którym zostanie ustalone, że prawnie uzasadnione powody administratora mają pierwszeństwo przed Twoimi uzasadnionymi przyczynami.

6. Prawo do przechowywania danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe, które zostały Ci udostępnione przez administratora danych, we fragmentarycznym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony Administratora, którego dane osobowe Tobie (...)

7. Właściwy protest

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (...), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z dowolnego powodu związanego z Twoją własną sytuacją.

8. Protest w przypadku bezpośredniego przejęcia biznesu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bezpośredniej działalności gospodarczej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z bezpośrednim pozyskiwaniem działalności gospodarczej. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych do bezpośrednich celów biznesowych, Twoje dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w tym celu.

9. Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania

Masz prawo wyłączyć zakres decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które miałyby na nią wpływ lub istotnie na nią wpływały.

Poprzedni akapit nie ma zastosowania, jeżeli decyzja jest:

Jesteś zobowiązany do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem danych;

przyznanie prawa administratorowi danych podlega prawu Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które przewiduje również odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; Lub

na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Termin działania

Administrator danych poinformuje Cię o wszelkich środkach podjętych w odpowiedzi na te żądania bez zbędnej zwłoki, ale w jakikolwiek sposób w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby może zostać przedłużony o dwa miesiące. Administrator poinformuje Cię o przedłużeniu terminu wskazując przyczynę opóźnienia w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Jeżeli Administrator danych nie podejmie działań na Twoje żądanie, poinformuje Cię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystać z prawa do odwołania.

Bezpieczeństwo zarządzania danymi

Administrator i Podmiot przetwarzający podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniające stan nauki i techniki oraz koszty wdrożenia, charakter, zakres, okoliczności i cele zarządzania danymi oraz ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości praw i wolności osób fizycznych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, w tym między innymi w stosownych przypadkach:

1. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;

2. zapewnienie, utrzymanie, integralność, dostępność i odporność ciągłej poufności systemów i usług wykorzystywanych do zarządzania danymi osobowymi;

3. w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego możliwość przywrócenia dostępu do danych osobowych i dostępności danych w odpowiednim czasie;

4. tryb systematycznego badania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

5. Przetwarzane dane muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. W przypadku nośników danych w postaci papierowej, poprzez ustalenie kolejności fizycznego przechowywania, archiwizacji oraz korzystania z centralnego systemu autoryzacji danych przetwarzanych w postaci elektronicznej.

6. Sposób przechowywania danych przy użyciu metody informatycznej należy tak dobrać, aby można było je usunąć po upływie terminu do usunięcia danych lub gdy jest to niezbędne z innych przyczyn, z zastrzeżeniem innego terminu do usunięcia. Usunięcie musi być nieodwracalne.

7. Nośniki papierowe są pozbawiane danych osobowych za pomocą niszczarki dokumentów lub zewnętrznej organizacji niszczenia dokumentów. W przypadku elektronicznych nośników danych należy zapewnić fizyczne zniszczenie zgodnie z zasadami unieszkodliwiania nośników elektronicznych oraz, w razie potrzeby, uprzednie dokonanie bezpiecznego i nieodwracalnego usunięcia danych.

8. Administrator zastosuje następujące szczególne środki bezpieczeństwa danych:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej Usługodawca stosuje następujące środki (ochrona fizyczna):

1. Umieść dokumenty w bezpiecznym, zamykanym, suchym pomieszczeniu.

2. Budynek i pomieszczenia Usługodawcy wyposażone są w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony mienia.

3. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione i niedostępne dla osób trzecich.

4. W trakcie swojej pracy pracownik Usługodawcy może opuścić pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane, jedynie w celu zablokowania powierzonych mu nośników lub zamknięcia pomieszczenia.

5. W przypadku przeprowadzania digitalizacji danych osobowych w formie papierowej zastosowanie powinny mieć przepisy dotyczące dokumentów przechowywanych w formie cyfrowej.

Ochrona informatyczna

1. Komputery i urządzenia mobilne (inne nośniki danych) służące do zarządzania danymi są własnością Usługodawcy.

2. System teleinformatyczny zawierający dane osobowe, z którego korzysta Usługodawca, jest chroniony przed wirusami.

3. Usługodawca stosuje kopie zapasowe i archiwa danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych cyfrowo.

4. Dostęp do centralnej maszyny serwerowej mają wyłącznie odpowiednio upoważnione osoby.

5. Dostęp do danych na komputerach jest możliwy tylko za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Poinformowanie osoby zainteresowanej o incydencie dotyczącym prywatności

Jeżeli incydent dotyczący prywatności może stwarzać wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje osobę, której dane dotyczą, o incydencie dotyczącym prywatności.

Informacje udzielone osobie, której dane dotyczą, powinny być jasne i łatwe do zrozumienia, a charakter incydentu dotyczącego prywatności musi zostać ujawniony, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej osoby kontaktowej udzielającej dodatkowych informacji; należy opisać prawdopodobne konsekwencje incydentu związanego z ochroną danych; opisują środki podjęte lub planowane przez administratora danych w celu naprawienia incydentu związanego z ochroną danych, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu złagodzenie wszelkich negatywnych skutków incydentu związanego z ochroną danych.

Osoba zainteresowana nie jest informowana, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i zastosował te środki w stosunku do danych objętych incydentem dotyczącym ochrony danych, w szczególności środki takie jak stosowanie szyfrowania, które uniemożliwiają dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym dane;

po incydencie związanym z naruszeniem ochrony danych osobowych Administrator podjął dalsze działania w celu wyeliminowania wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;

Informowanie wymagałoby nieproporcjonalnych wysiłków. W takich przypadkach osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana za pomocą publicznie ujawnionych informacji lub zostanie podjęta podobna czynność, aby zapewnić taką samą skuteczność informacji.

Jeżeli Administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o incydencie dotyczącym ochrony danych, organ nadzorczy, po rozważeniu, czy incydent dotyczący prywatności może stwarzać wysokie ryzyko, może poinformować osobę, której dane dotyczą.

Zgłaszanie organowi incydentu dotyczącego prywatności

Incydent dotyczący ochrony danych należy zgłosić organowi nadzorczemu na podstawie art. 55 bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż 72 godziny po ujawnieniu się incydentu związanego z ochroną danych, chyba że jest mało prawdopodobne, aby incydent dotyczący ochrony danych stwarzał zagrożenie dla praw osób osoby fizyczne i wolność. Jeżeli zawiadomienie nie zostanie dokonane w ciągu 72 godzin, należy również dołączyć przyczyny uzasadniające opóźnienie.

Przegląd pod kątem obowiązkowego zarządzania danymi

Jeżeli okres obowiązkowego zarządzania danymi lub okresowej kontroli niezbędności nie jest określony przez przepisy prawa, przepisy samorządowe lub wiążący akt Unii Europejskiej, administrator co najmniej raz na trzy lata od dnia rozpoczęcia przetwarzania dokonuje przeglądu, czy lub podmiot przetwarzający działający w jego imieniu lub na jego polecenie jest zarządzany, zarządzanie danymi osobowymi jest niezbędne do celów zarządzania danymi.

Okoliczności i wyniki tego przeglądu zostaną udokumentowane przez Administratora i będą przechowywane przez okres dziesięciu lat po przeprowadzeniu przeglądu i udostępnione Organowi na żądanie Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacja (zwana dalej Urzędem).

Możliwość reklamacji

Skargę dotyczącą możliwego naruszenia prawa przez administratora danych można złożyć do węgierskiego krajowego organu ds. ochrony danych i wolności informacji:

Krajowy Urząd ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji

Węgry, 1055 Budapeszt, Falk Miksa utca 9-11.

Adres do korespondencji: 1363 Budapeszt, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Uwagi końcowe

W trakcie tworzenia poradnika uwzględniono następujące przepisy:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych

2011 CXII. Ustawa o samostanowieniu informacyjnym i wolności informacji (dalej: Infotv.)

Ustawa CVIII z 2001 r. – Ustawa o Handlu Elektronicznym i Usługach Społeczeństwa Informacyjnego (w szczególności § 13/A)

Ustawa XLVII z 2008 r. – Ustawa o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów;

Akt XLVIII. z 2008 r. – podstawowe warunki i niektóre ograniczenia gospodarczej działalności reklamowej (w szczególności art. 6)

XC. Ustawa z 2005 r. o elektronicznej wolności informacji

Ustawa C z 2003 r. o łączności elektronicznej (w szczególności art. 155)

Nr 16/2011. opinia w sprawie zalecenia EASA/IAB w sprawie najlepszych praktyk w internetowej reklamie behawioralnej

Zalecenie Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Informacji w sprawie wymogów ochrony danych w przypadku informacji wstępnych